Blodprøver tages udelukkende efter ordination af læge, bortset fra forud for kroniker-kontroller hvor prøverne er fastlagt på forhånd.