1.  Graviditets-undersøgelse (uge 8+0 til 10+6):

Er opdelt i to dele:

• Indledningsvis dobbelttid til konsultation hos sygeplejerske mhp. optagelse
af basale oplysninger, blodprøvetagning og vejledning i bestilling af
tid til nakkefold-scanning. Desuden vil vi komme ind på betydningen af
kost, fysisk aktivitet, tobak, alkohol og medicin.

• Dernæst opfølgende lægekonsultationhvor
der informeres om blodprøveresultater og screenings-undersøgelser bl.a.
for Down’s syndrom. Desuden tages stilling til om dit arbejde udgør en
risiko for graviditeten, der nødvendiggør henvisning til arbejds- og
miljømedicinsk afdeling eller evt. fraværsmelding. Endelig beslutter
lægen ud fra en samlet vurdering af ressourcer og risici hvilket niveau i
svangreomsorgen der er nødvendigt.

2.  Graviditets-undersøgelse (ca. uge 25+0):

Undersøgelsen tager normalt 15 minutter.
Der måles blodtryk, foretages urin-undersøgelse, kontrolleres hjertelyd,
samt måles om der er tilstrækkelig tilvækst af fosteret. Hvis din
blodtype er Rhesus D negativ, suppleres med blodprøver for at undersøge
om der skal gives forebyggende medicin for undgå immunisering, der
ellers vil kunne skade fosteret.

3.  Graviditets-undersøgelse (ca. uge 32+0):

Undersøgelsen tager normalt 15 minutter. I
store træk som 2. graviditets-undersøgelse, med primært fokus på den
forestående fødsel.

4.  Efter-fødsel undersøgelse (ca. 8 uger): 

Undersøgelsen tager normalt 15 minutter.
Inkluderer samtale om fødselsforløbet, evt. følger efter komplikationer,
hvordan du har det, samt om prævention.