Familielægen Humlebæk en almen praksis, der drives af læge Frederik Tholstrup. Der er ansat en sygeplejerske og en lægesekretær.

Kontinuitet i behandlingen gennem indgående kendskab til den enkelte patient og dennes nærmeste familie er vores højeste prioritet.

Det indebærer, at vi er optaget af både faglig og menneskelig tryghed for vore patienter. Alle almindelige ydelser inden for udredning, behandling, kontrol og forebyggelse kan tilbydes i lægehuset. Som eksempler kan nævnes akut lægehjælp, udredning og opfølgning af kroniske sygdomme, samtalebehandling, attester, allergiudredning, vaccinationer og støtte ved alvorlig eller dødelig sygdom. Specielt omkring kroniske sygdomme, f.eks. forhøjet blodtryk og sukkersyge, deler sygeplejersken og lægerne opgaverne, så sygeplejersken har selvstændige konsultationer under lægevejledning.