Familielægen Humlebæk er en almen praksis, der drives af læge Frederik Tholstrup. Der er ansat en sygeplejerske og en lægesekretær.

Kontinuitet i behandlingen gennem indgående kendskab til den enkelte patient og dennes nærmeste familie er vores fremmeste opgave.

Vi går op i, at man som patient skal kunne føle sig tryg, og har stort fokus på at behandlingen er i overensstemmelse med de seneste faglige anbefalinger. Alle almindelige ydelser inden for udredning, behandling, kontrol og forebyggelse kan tilbydes i lægehuset. Specielt omkring kroniske sygdomme, fx. forhøjet blodtryk og sukkersyge, deler sygeplejersken og lægen opgaverne, så sygeplejersken har selvstændige konsultationer under lægevejledning.