Familielægen Humlebæk åbnede 1. januar 2021 på samme adresse som det tidligere Humlebæk Lægecenter. Klinikken drives af praktiserende læge Frederik Tholstrup, der bl.a. har erfaring fra tidligere arbejde gennem 5 år som medicinkonsulent i Region Hovedstadens medicinteam. Klinikpersonalet består af en sygeplejerske og en lægesekretær.

Kontinuitet i behandlingen gennem indgående kendskab til den enkelte patient og dennes nærmeste familie er vores fremmeste opgave. Derudover lægger vi stor vægt på at man som patient føler sig tryg og oplever at blive taget alvorligt når man henvender sig. Velkommen.