Frederik Tholstrup

Frederik Tholstrup

Speciallæge i almen medicin

Født 1975
Praktiserende læge i klinikken siden 2012
Erfaring fra tidligere arbejde gennem 5 år som medicinkonsulent i Region Hovedstadens medicinteam
Særlige interesse-områder: Bevægeapparatets sygdomme og hudsygdomme

Camilla Nissen

Camilla Nissen

Sygeplejerske

Blodprøver, EKG
Diabeteskonsultationer inkl. årskontroller
Spirometri (lungefunktionstest)
Vaccinationer 
Rejsemedicinsk vejledning
Sårbehandling
Blodtryksmåling og kontrol
Skadestuebehandling

Jeannette Carlson Møller

Jeannette Carlson Møller

Lægesekretær og praksismanager

Tidsbestilling, receptfornyelser
Blodprøver
EKG
Kostvejledning