Hvis du vil gøre brug af din sundhedsforsikring skal du kontakte egen læge først.
Uanset om du ønsker henvisning til scanning, fysioterapi, speciallæge eller andet, forlanger forsikringsselskaberne, at det er egen læge som har ansvaret for behandlingen. Du skal derfor i udgangspunktet have en tid hos lægen.

Hvis det drejer sig om videregivelse af informationer fra din journal til forsikringsselskabet, dvs. ydelser der ikke er omfattet af sygesikringen, fakturerer vi forsikringsselskabet for medgået tid. Du bedes derfor have adresse eller telefonnummer til dit forsikringsselskab.