Vi opfordrer til at benytte e-portalen fremfor at sende e-mail korrespondance direkte til lægen.

I nogle tilfælde vil man ved forsøg på at forny medicin på e-portalen få beskeden, at dette ikke kan foregå før en dato langt fremme i tiden. Det kan skyldes at lægen har lavet en recept, der kan indløses flere gange.

Er man i tvivl om der allerede ligger en åben recept på et givent præparat
kan man på Sundhed.dk logge ind med NemID, hvor det under
’Medicinkortet → Recepter → Åbne recepter’ vil fremgå, inklusive om der
er tale om en flergangsrecept, og hvor langt interval der er mellem
udleveringerne: www.sundhed.dk