KOL er en lungesygdom der i næsten alle tilfælde kommer af rygning
gennem mange år. Symptomerne er åndenød, hoste, slim i luftveje og
hyppige infektioner.
Hvis du har mistanke til at du kan have fået KOL, kan det let afklares
ved en lungefunktionsundersøgelse som personalet foretager.

Ved de planlagte årskontroller for KOL undersøger personalet din
lungefunktion, højde og vægt, blodtryk og iltmætning. Der tages
blodprøver, medicinen gennemgås og det sikres at teknikken for
inhalationsmedicin er korrekt. Du bedes derfor medbringe din vanlige
inhalationsmedicin.

Derudover vil der blive talt om evt. rygestop, behov for
vaccination for sæson-influenza og pneumokok-lungebetændelse, og
dit helbred gennemgås med fokus på om du har fået andre følgesygdomme.