Den 1. oktober markerer begyndelsen af influenza- og COVID-19 sæsonen og dermed også lanceringen af det gratis tilbud om vaccination til visse persongrupper.
Ifølge Sundhedsstyrelsen har følgende personer med bopæl i Danmark ret til gratis vaccination:

COVID-19

  • Personer fyldt 50 år

INFLUENZA

  • Personer fyldt 65 år, samt børn i alderen 2-6 år
  • Førtidspensionister

Herudover er følgende grupper omfattet:

Kronisk syge med:

– lungesygdomme
– hjerte- og karsygdomme (undtagen isoleret forhøjet blodtryk)
– diabetes type 1 eller 2

– medfødt eller erhvervet immundefekt
– påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
– kronisk lever- og nyresvigt
– andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza og COVID-19 udgør en alvorlig sundhedsrisiko

  • Svært overvægtige (vejl. BMI > 35) efter lægelig vurdering
  • Gravide i 2. og 3. trimester
  • Husstandskontakter til svært immunsupprimerede patienter (medfødt eller erhvervet immundefekt) efter lægelig vurdering.

PNEUMOKOK (bakteriel lungebetændelse):

Borgere over 65 år, der ikke har modtaget pneumokok­vaccination inden for de seneste 6 år

Tilbud om gratis vaccination gælder fra 1. oktober 2022 og frem til 15. januar 2023, for gravide i 2. og 3. trimester samt personer med medfødt eller erhvervet immundefekt, dog til udgangen af februar 2023.