Uddannelseslæge i klinikken fra august 2022

Fra august 2022 vil klinikken have tilknyttet en uddannelseslæge, dvs. en færdiguddannet læge (Cand. med.) fra universitet, der som led i enten klinisk basisuddannelse eller uddannelse til speciallæge i almen medicin vil indgå i det daglige arbejde. Vi glæder os til samarbejdet, og håber at I som patienter vil tage godt imod vedkommende.